03.08.2015

Förnybara resurser (Swedish)

Book chapter

Abstract: "I ”Nationalekonomi för miljöintresserade” resonerar tio nationalekonomer kring miljöproblem och hållbarhet. Den innehåller kapitel om ekonomisk tillväxt, om vad som driver teknisk utveckling, om BNP och andra välfärdsmått, om ändliga och förnybara resurser, om styrmedel och klimatekonomi, och om vad miljöekonomin lär från beteendevetenskapen. Boken är skriven för den ekonomiintresserade miljövännen och för den miljöintresserade nationalekonomen." from publisher. 

Citation: Gars, J. 2015. Förnybara resurser (Swedish). Cambridge University Press Cambridge, UK