30.03.2022

Hållbar sjömat - vilken sjömat ska man välja?

Other

Abstract: Livsmedel från hav och sjöar, även kallat sjömat, består av flera tusen olika arter. Dessa arter kan fiskas och/eller odlas i vattenbruk på olika sätt. I Sverige domineras sjömatskonsumtionen av ett tiotal arter. Sjömat har olika miljömässiga utmaningar och möjligheter. Sjömat från fiske är inte beroende av foderproduktion vilket många typer av vattenbruk är. Foderproduktion driver ofta den totala mark- och vattenanvändningen samt klimatpåverkan hos odlade sjömatsprodukter. För sjömat från fiske driver främst bränsleanvändningen produktens klimatpåverkan. Både sjömat från fiske och odling bidrar dock till miljöpåverkan som är svårare att mäta och jämföra mellan olika produkter. Sammanvägt finns det stora skillnader i miljöpåverkan mellan olika sjömatsprodukter, både typ av påverkan och hur stor den är. Ur klimatsynpunkt är dock sjömat överlag ett bättre val av protein än nötkött och gris, men jämförbar med kyckling och ägg.

Read report

Citation: Henriksson, P., K. Bergman, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar sjömat - vilken sjömat ska man välja?. Seawin Policy Brief 1, Seawin Earth and Lantbruksnätverket.