Svenskt aktieägande i industrier som påverkar global klimatstabilitet

Publications

Läs forskarna Victor Galaz, Ami Golland, Beatrice Crona och Alice Dauriach's sammanställning av svenska finansaktörers koppling till den nyligen publicerade studien i Global Environmental Change.

Finansiella investeringar och aktieägande spelar en viktig roll för ambitionen att säkerställa en säker klimatframtid. Tidigare forskning har visat att det finns ett antal områden runt om i världen som är av fundamental betydelse för global klimatstabilitet. Exempel på sådana ”tipping elements” inkluderar såväl boreala skogar och Amazonas, som båda är viktiga globala sänkor för koldioxid. I en nyligen publicerad studie, har vi, genom att kombinera datakällor, kunnat visa att det finns ett fåtal mycket stora finansaktörer med stort inflytande över ekonomiska verksamheter som påverkar flera sådana viktiga ”tipping elements” – Amazonas regnskog samt boreala skogar i Ryssland och Kanada.

I samband med vårt arbete har vi också studerat vilka svenska finansaktörer som har ägande i företag som har verksamheter i dessa skogsområden av betydelse för global klimatstabilitet.

Bilden nedan sammanfattar våra resultat, och visar att det största ägandet (i ekonomiskt värde) finns i industrier som verkar i Rysslands borealskogar, följt av Kanadas borealskogar, och slutligen i Amazonas. Pensionsfonder är de i särklass viktigaste svenska aktieägarna, lett av det privata pensionsbolaget AMF som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO.

sleeping giants Sweden high res

Sammanlagt svenskt ägande i företag som verkar i industrier som bidrar till förändringar av Amazonas regnskogar, och borealskogar i Kanada och Ryssland. Namnen på de tio största svenska ägarna är något förkortade, det vill säga: AMF = AMF Pensionsförsäkring, SEB = SEB Investment Management; Handelsbanken = Handelsbanken Asset Management; Swedbank = Swedbank Robur Fonder. Posten för Handelsbanken innehåller även dess indexfond Xact Kapitalförvaltning. Grafik: J/Lokrantz, Azote

Svenska pensionsfonder och banker ligger internationellt sett långt fram när det gäller frågor kring hållbar finans och klimatfrågor i stort. Frågan om på vilket sätt svenska investeringar är kopplade till delar av klimatsystemet och dess stabilitet har däremot inte fått något större genomslag. Som vi ser det finns det stora möjligheter för svenska banker och pensionsfonder att tillsammans ta sig an denna utmaning genom att utveckla nya metoder för att se över sitt aktieinnehav, strategier för påverkan i företag som är förknippade med aktiviteter som påverkar klimatstabilitet, och utveckla nya finansiella produkter som har den här typen av tröskelfenomen i fokus.

Ytterligare detaljerad information går att hitta i denna sammanställning av data från forskningsdatabasen Thomas Reuters Eikon (Excel, Word), med mer information om svenskt aktieägande i varje företag, i varje utvald sektor.