29.03.2022

Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?

Other

Abstract: Att göra medvetna val i butik och restaurang när det gäller sjömat är inte alltid lätt. Media sänder ut motstridiga budskap när det gäller både hållbarhet och hälsa, som att fisken är ”överfiskad” respektive ”klimatsmart”, ”nyttig” respektive ”innehåller miljögifter”. Vidare finns det idag flera miljömärkningar och konsumentguider för sjömat att hålla reda på. Aktörer i livsmedelskedjan såsom dagligvaruhandel, importörer och restauranger som kan hjälpa konsumenter att välja rätt har därför en viktig roll att spela i skiftet till en mer hållbar sjömatskonsumtion i Sverige. Idag är olika miljömärkningar samt Världsnaturfondens (WWFs) Fiskguide de mest använda verktygen. De är dock sällan heltäckande och kan i vissa fall även gå stick i stäv med myndigheternas ambitioner och rekommendationer samt inte alltid vara effektiva när det gäller att minska negativ miljöpåverkan. Ett exempel är risk för exkludering av småskaliga odlare och fiskare som kan ha svårt att betala för certifiering eller saknar detaljerad information om till exempel ett fiskebestånds storlek – kunskap som i sin tur behövs för att avgöra miljöpåverkan. Det är därför viktigt att fler verktyg används för att stimulera mer hållbara val, till exempel så kallad nudging och begränsat utbud (där de sämre alternativen ur ett miljöperspektiv plockas bort från butikshyllorna). 

Read report

Citation: Jonell, M., T. Lindahl, K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?. Seawin Policy Brief 4. Seawin Earth and Lantbruksnätverket.