06.04.2021

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt

Other

Abstract: Read the report

Citation: Röös, E., J. Larsson, K. Resare Sahlin, M. Jonell, T. Lindahl, E. André, S. Säll, N. Harring, and M. Persson 2020. Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. SLU Future Food Reports 13 Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food.