Antibiotika – en utmaning också för sjömat

Överanvändning av antibiotika utgör ett växande problem globalt genom ökad risk för utveckling av resistenta bakterier. Det hotar möjligheten till effektiv sjukvård och även till effektiv djurproduktion. Globalt står djuruppfödning, som inkluderar odling av sjömat, för den största andelen av antibiotikaanvändningen. Det finns idag dock generellt stora kunskapsluckor kring antibiotikaanvändning inom global sjömatsproduktion, både vad gäller volym och vilka antibiotika som används. Variationen är stor. Delar av industrin använder knappt någon antibiotika och endast under strikt kontrollerade former, till exempel norsk laxodling och svensk odling av regnbåge och röding. Andra har högt användande, som laxodling i Chile. Flera utmaningar finns för att minska antibiotikaanvändningen. Dessa innefattar bland annat bristande kunskap hos odlare, svårighet att kontrollera att regler följs samt att internationella och nationella regelverk inte är synkroniserade med varandra. Odlare behöver få kunskap om ansvarsfull antibiotikaanvändning, tillgång till veterinärrådgivning och prioritera att fasa ut antibiotika som är kritiska för sjukvården. 

Read report

Citation: Troell, M., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and F. Ziegler. 2021. Seawin Policy Brief 5. Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Antibiotika – en utmaning också för sjömat

Antibiotika – en utmaning också för sjömat

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies