Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?

Vilken betydelse har transporten för sjömatens klimatavtryck? Trots långväga transporter är det nästan alltid när fisken fångas eller odlas som den största delen av miljöpåverkan, inklusive klimatavtrycket, sker. Det innebär att det är här de största förbättringsmöjligheterna ligger. Det finns dock viktiga undantag, till exempel färsk sjömat från andra kontinenter som behöver fraktas med flyg. Transportens klimatavtryck bestäms alltså både av avstånd och transportsätt. För att minska behovet av flygtransport krävs ofta att man går från färska till frysta eller på andra sätt konserverade produkter, eller hållbart producerad lokal sjömat. Enbart en liten andel av den sjömat vi konsumerar i Sverige är idag fraktad med flyg. Därför är det ur ett svenskt perspektiv viktigare hur den är producerad än var den är producerad. Bäst är förstås att både producera hållbart och undvika onödiga transporter. 

Read report

Citation: Ziegler, F., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and M. Troell. 2021. Seawin Policy Brief 3, Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?

Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies