Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

Sjömat ses ofta som lovande för framtiden och vi rekommenderas att äta mer i Sverige. Det finns dock många produkter att välja mellan och aspekter som behöver tas hänsyn till. Att enkelt förmedla vad som är hållbart och hälsosamt är därför komplext. Detta brief sammanfattar hur det ser ut idag vad gäller två aspekter av svensk konsumtion av sjömat: näringsinnehåll och klimatpåverkan. Dessa kan kombineras till att ge en första bild av vilka de bättre och sämre valen är. Utifrån detta föreslås hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att nå en ökad konsumtion av hållbar sjömat utifrån ett myndighetsperspektiv. Slutsatsen är att det behövs insatser på flera plan. 

Read report

Citation: Hornborg, S., K. Bergman, P. Henriksson, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Seawin Policy Brief 2, Seawin earth and Lantbruksnätverket.

Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies