Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?

Att göra medvetna val i butik och restaurang när det gäller sjömat är inte alltid lätt. Media sänder ut motstridiga budskap när det gäller både hållbarhet och hälsa, som att fisken är ”överfiskad” respektive ”klimatsmart”, ”nyttig” respektive ”innehåller miljögifter”. Vidare finns det idag flera miljömärkningar och konsumentguider för sjömat att hålla reda på. Aktörer i livsmedelskedjan såsom dagligvaruhandel, importörer och restauranger som kan hjälpa konsumenter att välja rätt har därför en viktig roll att spela i skiftet till en mer hållbar sjömatskonsumtion i Sverige. Idag är olika miljömärkningar samt Världsnaturfondens (WWFs) Fiskguide de mest använda verktygen. De är dock sällan heltäckande och kan i vissa fall även gå stick i stäv med myndigheternas ambitioner och rekommendationer samt inte alltid vara effektiva när det gäller att minska negativ miljöpåverkan. Ett exempel är risk för exkludering av småskaliga odlare och fiskare som kan ha svårt att betala för certifiering eller saknar detaljerad information om till exempel ett fiskebestånds storlek – kunskap som i sin tur behövs för att avgöra miljöpåverkan. Det är därför viktigt att fler verktyg används för att stimulera mer hållbara val, till exempel så kallad nudging och begränsat utbud (där de sämre alternativen ur ett miljöperspektiv plockas bort från butikshyllorna). 

Read report

Citation: Jonell, M., T. Lindahl, K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Seawin Policy Brief 4. Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?

Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies