Hållbar sjömat - vilken sjömat ska man välja?

Livsmedel från hav och sjöar, även kallat sjömat, består av flera tusen olika arter. Dessa arter kan fiskas och/eller odlas i vattenbruk på olika sätt. I Sverige domineras sjömatskonsumtionen av ett tiotal arter. Sjömat har olika miljömässiga utmaningar och möjligheter. Sjömat från fiske är inte beroende av foderproduktion vilket många typer av vattenbruk är. Foderproduktion driver ofta den totala mark- och vattenanvändningen samt klimatpåverkan hos odlade sjömatsprodukter. För sjömat från fiske driver främst bränsleanvändningen produktens klimatpåverkan. Både sjömat från fiske och odling bidrar dock till miljöpåverkan som är svårare att mäta och jämföra mellan olika produkter. Sammanvägt finns det stora skillnader i miljöpåverkan mellan olika sjömatsprodukter, både typ av påverkan och hur stor den är. Ur klimatsynpunkt är dock sjömat överlag ett bättre val av protein än nötkött och gris, men jämförbar med kyckling och ägg.

Read report

Citation: Henriksson, P., K. Bergman, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Seawin Policy Brief 1, Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Hållbar sjömat - vilken sjömat ska man välja?

Hållbar sjömat - vilken sjömat ska man välja?

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies